Ga naar hoofdinhoud

SDE+ 2018: € 12 miljard beschikbaar gesteld

Het besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) zal in 2018 opnieuw twee keer worden opengesteld. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om meerjarige investeringen in nieuwe energieprojecten aan te gaan. Er wordt daarom in het voorjaar van 2018 € 6 miljard beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten die betrekking hebben op energieopwekking uit duurzame bronnen, zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Naar verwachting wordt er in het najaar van 2018 nogmaals een bedrag van € 6 miljard beschikbaar gesteld, maar een definitief besluit zal pas na de sluiting van de eerste ronde worden genomen (op uiterlijk 1 juni 2018).

Basisbedrag

De voorjaarsronde is open van 13 maart tot en met 5 april 2018. Het maximale basisbedrag waarvoor technieken aanspraak kunnen maken is € 0,13/kWh, net als vorig jaar. In de eerste week van de openstelling kunnen alleen projecten met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh worden ingediend. Daaropvolgend wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten van respectievelijk € 0,11/kWh (19 maart) en € 0,13/kWh (26 maart). Het is mogelijk om technieken met een basisbedrag hoger dan € 0,13/kWh aan te vragen voor de SDE+, maar voor deze projecten zal niet de complete aanvraag worden vergoed.

Eisen en voorwaarden

De specifieke eisen en voorwaarden voor de verschillende categorieën (wind, biomassa, zon, geothermie en water) voor de SDE+ in 2018 zijn gespecificeerd en toegelicht in de brief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Meer weten?

Heeft u een project in het verschiet waarin duurzame energieopwekking een rol speelt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Laurens Visscher via +31618634504 of visscher@plusprojects.nl

Bron: plusprojects.nl

Back To Top